Nhà Westminster, yên tĩnh, sạch sẽ, ít người, sàn gỗ, sơn mới. cho share ưu tiên nữ có v

English