NHẬN HOUSING *GARDEN GROVE : *2PN: Townhouse/ Condo, gạch gỗ, khu sang, sân sau, Pool

NHẬN HOUSING *GARDEN GROVE : *2PN: Townhouse/ Condo, gạch gỗ, khu sang, sân sau, Pool

*WESTMINSTER: *2PN: Townhome/ Condo, gạch gỗ, Church, School, parking, garage, sân sau và Shopping. NHẬN HOUSING *GARDEN GROVE : *2PN: Townhouse/ Condo, gạch gỗ, khu sang, sân sau, Pool, an ninh, gate, gần Trường và Church. 714-719-2876, 714-719-2836

Garden Grove,Orange,California
English