Ông bà anh chị nào bị đau đầu, mất ngủ, đau cổ, đau vai, đau lưng, đau khớp, tê tay

Ông bà anh chị nào bị đau đầu, mất ngủ, đau cổ, đau vai, đau lưng, đau khớp, tê tay
Ông bà anh chị nào bị đau đầu, mất ngủ, đau cổ, đau vai, đau lưng, đau khớp, tê tay, tê chân, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, vẹo cột sống, bệnh thần kinh ngoại biên do bệnh tiểu đường…
Please call: Dr. Anh Bui, DC at 657-218-9026. We can help. Khám ban đầu: bao gồm chụp X-quang, khám và chẩn đoán bịnh: $ 59.0. Office: 540 North Golden Circle Dr, Suite 112, Santa Ana, CA 92705
Garden Grove,Orange,California
English