PHÂN LỜI THẤP KHI VAY TIỀN MUA NHÀ, GỌI KIMBERLY TRAN

Mua nhà để ở hoặc Refinance. “CONQUEST LOAN”, “NO APPRAISAL” Conventional fix 30, 15yrs. “NO POINT”. Market Rate 2.75%-2.5% APR. L/L: KIMBERLY TRAN 714-478-3660, NMLS271491

Orange
English