PHÁT, Sửa TV, Ampli, Karaoke System

CHUYEN-SUA-MAY-MOC-TIVI-KARAOKE

COMPUTER *Sửa TV, Ampli, Karaoke System. *Gắn Security Camera, sửa Internet, Computer, Laptop, Máy móc gia dụng. *Cài đặt phần mềm. *Sửa máy chậm thành nhanh. L/L: Phát 714-875-7131

Garden Grove,Orange,California
English