PHÒNG 2 NGƯỜI. Toilet & lối đi riêng. $650/ tháng. Đặt cọc $500. Xem phòng Anytime

English