PHÒNG CHO THUÊ, $430/M, BAO HẾT

PHÒNG CHO THUÊ, $430/M, BAO HẾT
Nhà Fountain Valley dư 2 phòng, cho Nam có job thuê: $430/1phòng/tháng. Bao điện, nước, giặt, sấy, internet, nấu ăn nhẹ. Deposit: $200. L/L: 714-272-6359
Little Saigon,Orange,California
English