Phòng cho thuê Bushard/Hazard một người. Bao: điện, nước, internet. $550/month

Phòng cho thuê Bushard/Hazard một người. Bao: điện, nước, internet. $550/month
Phòng cho thuê Bushard/Hazard một người. Bao: điện, nước, internet. Không hút thuốc không nấu ăn (được dùng microwave/oven). $550/month. L/L: 714-710-0893 gặp chị Thư.

Room to share at Bushard/Hazard for one person. Cover electricity, water, internet. No smoking and no usage of the kitchen (can use microwave/oven). $550/month. Contact: Thu at: 714-710-0893.

Garden Grove,Orange,California
English