PHÒNG CHO THUÊ WESTMINSTER, CHO NẤU ĂN

CHO-THUE-PHONG-O-LITTLE-SAIGON-BAO-RAO-VAT

Nhà Westminster dư một Phòng cho share, restroom chung, cho độc thân hoặc người lớn tuổi. Cho nấu ăn, Bao: Gas, điện, nước, internet. L/L: Hạnh 714-804-6301

Garden Grove,Orange,California
English