Phòng Master, phòng nấu ăn mới, lối đi riêng, Gần Santa Ana College. Bao: gas, điện

English