PHÒNG RẤT RỘNG, lối đi riêng, đường Westminster, gần Beach. Bao: gas, điện, nước, bếp

English