PHƯỚC RĂNG GIẢ

VAN-PHONG-NHA-KHOA-O-LITTLE-SAIGON-1

Răng giả sửa chữa hàm răng nứt hư, lõng, gãy móc, thêm răng, ăn bị cắn môi má. Làm nhựa dẻo, không bể. Giá cả nhẹ nhàng. Phước: 714-928-1413, 714-722-2086

Garden Grove,Orange,California
English