PHƯỚC RĂNG GIẢ

PHƯỚC RĂNG GIẢ

Răng giả sửa chữa hàm răng nứt hư, lõng, gãy móc, thêm răng, ăn bị cắn môi má. Làm nhựa dẻo, không bể. Giá cả nhẹ nhàng. Phước: 714-928-1413, 714-722-2086

Garden Grove,Orange,California
English