PLANS! STAMPED! APPROVED

PLANS! STAMPED! APPROVED

Họa đồ nhà mới, started $4,995. *Nhà lên lầu, gác lững, semi-custom to fully custom home. *Hợp thức hóa patio room trở thành room addition. *Bản vẽ đúng, nhanh, tiết kiệm tiền và thời gian. *City’s violation, code-to-comply, room addition, layouts nộp city xong trong 1 tuần. *Abandoned home. Fired damage……Earfhquake Structrual analysis reinforcement. *Bản vẽ nhà, tiệm. Restaurant, Dental, Nail, Office. *Đã làm plans cho nhiều CONTRACTORs giá rất rẻ. *Có in-house engineers, mechanical, electrical, structure engineers, stamped. *Engineering plans, hood, kitchen, HVAC, Electrical, power distribution designs. Mọi dịch vụ kiến trúc L/L: JONATHAN 714-583-3602

Santa Ana,California
English