Quán Trà Sữa ở Anaheim 92804 cần tìm người cashier, phụ pha trà. Có thể nói tiếng Anh và

Quán Trà Sữa ở Anaheim 92804 cần tìm người cashier, phụ pha trà. Có thể nói tiếng Anh và

Quán Trà Sữa ở Anaheim 92804 cần tìm người cashier, phụ pha trà. Có thể nói tiếng Anh và flexible working schedule. Chỉ trả check, ko trả cash. Text only: 401-712-0058 để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.

Garden Grove,Orange,California
English