RAO VAT CHO THUE NHA CONDO NGUOI VIET, 3 BEDS, 2,5 BATHS

CHO-THUE-NHA-NGUOI-VIET-5

Westminster Beach/ Westminster Condo. 1,500SQFT rộng rãi. 3BD/2.5Bath loft. Nhà Bếp với granite top, dishwasher, 2 car garage, laundry. $3,200/tháng+ Deposit, tiền nước không trả. No Housing. Antwoine Bui: 714-426-3425

Garden Grove,Orange,California
English