REDONDO BEACH cần tuyển Thợ Bột giỏi, Design và các loại móng & TCN và Lashes càng tốt.

REDONDO BEACH cần tuyển Thợ Bột giỏi, Design và các loại móng & TCN và Lashes càng tốt.

REDONDO BEACH cần tuyển Thợ Bột giỏi, Design và các loại móng & TCN và Lashes càng tốt. Không kinh nghiệm, không lái xe miễn gọi. Bao $250-$300/day. W-2, không trừ gì hết, tips cash. Text: 714-468-9088 (Lynn)

Redondo Beach,Los Angeles,California
English