ROBINSON PHARMA đang cần TUYỂN DỤNG nhiều NHÂN VIÊN cho các khâu sản xuất và văn phòng.

ROBINSON PHARMA đang cần TUYỂN DỤNG nhiều NHÂN VIÊN cho các khâu sản xuất và văn phòng.
ROBINSON PHARMA đang cần TUYỂN DỤNG nhiều NHÂN VIÊN cho các khâu sản xuất và văn phòng. Mức lương khởi điểm cho các khâu sản xuất: Ca- 1: $17.50/giờ, Ca- 2: $18/giờ, Ca- 3: $20.50/giờ. Thông thạo tiếng Anh là một điểm cộng. Xin liên lạc: 714-241-0235, Email: jobs@rpi.inc. Đơn xin việc có thể nộp tại: 2811 S. Harbor Blvd, Santa Ana. hoặc truy cập website: https://theapplicantmanager.com/careers?co=ro.
Garden Grove,Orange,California
English