Santa Ana Harbor/First 10 mins to Phước Lộc Thọ Nhà sau 1PN/1PT Kitchen

Santa Ana Harbor/First 10 mins to Phước Lộc Thọ Nhà sau 1PN/1PT Kitchen

Santa Ana Harbor/First 10 mins to Phước Lộc ThọNhà sau 1PN/1PT Kitchen. Bao nước, gas, giặt/sấy, wifi.Tất cả riêng biệt, 2-persons, 1-parking.

No housing/ pet /smoke /drug $1250/Month, Có job, Good credit. Move in anytime. 714-933-5029

Garden Grove,Orange,California
English