SCHOOL FIRST LEARNING CENTER

SCHOOL FIRST LEARNING CENTER

Trường dạy kèm SCHOOL FIRST LEARNING CENTER khai giảng khóa hè ngày 29 tháng 6. *Lớp sáng và chiều, hoặc cuối tuần tại trung tâm hoặc học online. Chúng tôi có gởi giáo viên về nhà dạy cho các em. *Có Lớp cuối tuần, lớp luyện thi SAT. *Nhận đưa đón học sinh. 714-467-8208

Orange,California
English