SHARE PHÒNG Ở WESTMINTER, GẦN CHỢ SONG HỶ

CHO-THUE-PHONG-O-LITTLE-SAIGON-BAO-RAO-VAT-3

Westminster phòng cho share gần chợ Song Hỷ. Cho Nữ độc thân share. Dọn vô 12/01/22. L/L: CHỊ BẢO 657-899-8708, 714-333-8393

Garden Grove,Orange,California
English