SPECIAL MOVE IN APT 2PN/ 1PT trên lầu, sơn thảm mới, sàn gỗ. $1,775 plus Utilities

SPECIAL MOVE IN APT 2PN/ 1PT trên lầu, sơn thảm mới, sàn gỗ. $1,775 plus Utilities

SPECIAL MOVE IN APT 2PN/ 1PT trên lầu, sơn thảm mới, sàn gỗ. $1,775 plus Utilities, đặt cọc $1,000. Gần School, xe Bus. Khu yên tịnh. Nhận Housing. 8441 15Th St # 9 Westminster. PHƯỢNG: 714-725-6115. NHƯÏT: 714-725-6116. 9:00AM-7:00PM Text OK.

Garden Grove,Orange,California
English