STUDIO CHO THUÊ Ở WESTMINSTER, FREE UTILITIES

STUDIO CHO THUÊ Ở WESTMINSTER, FREE UTILITIES
Magnolia/ Westminster. STUDIO mới đẹp, trần cao $1,100/Month + deposit, 1 car only. Ưu tiên Nữ. Dọn vào ngay, chủ bao all utilities, có laundry. NO HOUSING. L/L: Tâm 714-209-5806
Westminster,Orange,California
English