TIỆM KARAOKE Ở KHU BOLSA CẦN NHÂN VIÊN NAM

RAO-VAT-MIEN-PHI-O-MY-KINH-DOANH-USA-JOBS-1

Tiệm Karaoke khu Bolsa cần nhân viên nam tuổi từ 25-35 làm ca đêm. Liên lạc 714-592-5453

Garden Grove,Orange,California
English