TIỆM NAIL CẦN NHIỀU THỢ BỘT NỮ, BAO LƯƠNG

VIỆC-LÀM-NAILS-Ở-HOA-KỲ

Tiệm Nail cách Bolsa 20 phút, CẦN THỢ BỘT NỮ và TCN có K/N, bao lương, lãnh W-2, không thành tâm xin miễn gọi. L/L: 562-804-7702

Garden Grove,Orange,California
English