TIỆM NAIL CẦN THỢ, CÓ PHÒNG Ở CHỌ THỢ Ở XA, BAO LƯƠNG

LAM-NAILS-O-MY-LUONG-CAO-1

Cách Bolsa 3,5h cần thợ TCN, bột dip làm đủ hết càng tốt bao lương theo tay nghề nếu cần. Có phòng riêng cho thợ ở xa vợ chồng càng tốt. L/L 657-254-7713

Garden Grove,Orange,California
English