TIỆM NAIL Ở LAGUNA NIGUEL CẦN THỢ GẤP, BAO LƯƠNG

VIEC-LAM-NAILS-NGUOI-VIET-RAO-VAT

Tiệm Nails sang trọng khu Whole Foods Laguna Niguel cần Receptionist, thợ Bột, Gel-X, Waxing kinh nghiệm. Bao luơng cao tùy theo khả năng. Call/text: 408-334-2259

Garden Grove,Orange,California
English