TIỆM NAIL Ở SANTA ANA CẦN THỢ NAIL, TIP CAO, BAO LƯƠNG

VIỆC-LÀM-NAILS-Ở-MỸ-NGƯỜI-VIỆT-RAO-VẶT-1

Tiệm Nail Santa Ana cách Bolsa 15’. Ít Thợ, Tip cao, không khí gia đình. Cần Thợ Nữ CTN, Bột biết Design. Closed Sunday. Bao lương. L/L: 714-854-4291

Garden Grove,Orange,California
English