Tiệm Norwalk/Downey: CẦN TÌM THỢ BỘT, Gel-X Design làm từ thứ 4 đến CN. Part-time OK.

Tiệm Norwalk/Downey: CẦN TÌM THỢ BỘT, Gel-X Design làm từ thứ 4 đến CN. Part-time OK.

Tiệm Norwalk/Downey: CẦN TÌM THỢ BỘT, Gel-X Design làm từ thứ 4 đến CN. Part-time OK. Tiệm ít thợ và làm công bằng. Không phân biệt nam nữ. Giá và tip cao. Cần tìm người friendly và làm lâu dài. L/L: 714-804-7907

Garden Grove,Orange,California
English