Tiệm Palmdale CA cách Bolsa 1h30′. Tiệm bên ngòai trung tâm Mall, khách sang, tip cao.

English