TIỆM PHỞ HUNTINGTON BEACH. Góc Beach/ Talbert. Cần thợ làm Phở và làm việc trong Bếp. Lư

English