TIỆM THỨC ĂN NHANH TUYỂN CASHIER, PHỤ BẾP

TIỆM THỨC ĂN NHANH TUYỂN CASHIER, PHỤ BẾP
Tiệm thức ăn nhanh ở Buena Park cần tuyển Cashier và phụ bếp. Ưu tiên học sinh giỏi Tiếng Anh. L/L: Peter 714-386-8606
Westminster,Orange,California
English