TÌM NGƯỜI. Văn phòng cần tìm người Nam trên 30 tuổi trở lên. Giỏi tiếng Anh & Việt & Com

TÌM NGƯỜI. Văn phòng cần tìm người Nam trên 30 tuổi trở lên. Giỏi tiếng Anh & Việt & Com

TÌM NGƯỜI. Văn phòng cần tìm người Nam trên 30 tuổi trở lên. Giỏi tiếng Anh & Việt & Computer. Khả năng học hỏi cao để dạy cho nghề. Làm tốt lương cao. L/L 714-860-8494

Westminster,Orange,California
English