TÌM THỢ NAIL XUYÊN BANG, CẦN THỢ NAIL GIÁ CAO, BỘT, MASSAGE

TÌM THỢ NAIL XUYÊN BANG, CẦN THỢ NAIL GIÁ CAO, BỘT, MASSAGE

Xuyên bang, Mỹ trắng, giá cao, tip nhiều. Cần TCN, Bột, Massage, Wax, mới ra trường OK. Bao $1,200-$1,800/6 ngày hoặc tùy khả năng. Chỗ ở đàng hòang. 970-306-2005; 970-446-6060

92840,Garden Grove,Orange,California
English