TÌM THỢ NAIL XUYÊN BANG, CẦN THỢ NAIL GIÁ CAO, BỘT, MASSAGE

Featured
VIEC-LAM-NAILS-O-MY-NGUOI-VIET-RAO-VAT-1

Xuyên bang, Mỹ trắng, giá cao, tip nhiều. Cần TCN, Bột, Massage, Wax, mới ra trường OK. Bao $1,200-$1,800/6 ngày hoặc tùy khả năng. Chỗ ở đàng hòang. 970-306-2005; 970-446-6060

92840,Garden Grove,Orange,California
English