TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VỀ NAILS: BỘT, SƠN GEL

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VỀ NAILS: BỘT, SƠN GEL
Trung tâm Bolsa chuyên nghiệp dạy huấn luyện cao cấp và cấp tốc sinh viên mới ra trường về Nails đắp Bột Ombre, bột nhúng, Sơn Gel. Bảo đảm bao tay nghề. 714-749-8027
Little Saigon,Orange,California
English