TRUNG TÂM DẠY KÈM ‘A+ QUALITY TUTORING’

A+ Quality Tutoring: Nhận dạy kèm, K-12; 3:00- 6:00pm. Sau khi giúp các em hòan thành tốt Homework ở trường. Hổ trợ các em hiểu bài hơn khi học online. Sẽ giúp các em viết tốt hơn, đúng văn phạm và nâng cao về Toán. Đặc biệt dạy theo Common Core. 714-261-0039, 714-714-0448
Orange,California
English