TRUNG TÂM GIÁO DỤC Garden Grove. Cần tuyển Part-time Tutors

TRUNG TÂM GIÁO DỤC Garden Grove. Cần tuyển Part-time Tutors

TRUNG TÂM GIÁO DỤC Garden Grove. Cần tuyển Part-time Tutors để dạy chương trình After School cho tất cả các môn học từ tiểu học tới trung học.

Bạn có thể vừa dạy và học hỏi thêm để phát triển bản thân mình cùng một lúc trong môi trường tích cực. Flexible Schedule.

Nhận người từ 18 tuổi trở lên. 949-524-9352

Garden Grove,Orange,California
English