TRƯỜNG DẠY KÈM ‘SCHOOL FIRST LEARNING CENTER’

Trường dạy kèm SCHOOL FIRST LEARNING CENTER khai giảng năm học mới 09/08/2020 cho cac em từ Kindergarten đến lớp 12.
Lớp sáng 08am-12pm (giúp các em focus học online với thầy cô và giúp hoàn thành homework. Lớp chiều 3:30pm-6pm (giúp các em làm homework và dạy nâng cao) Cuối tuần Saturday, Sunday chuyên dạy luyện viết văn Essay và Math. *Đặc biệt: In-home tutoring (trường gởi giáo viên về nhà dạy) hoặc dạy online. *Nhận đưa đón học sinh. L/L 714-467-8208
Orange,California
English