TRƯỜNG DẠY LÁI XE, 30 NĂM CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỜNG DẠY LÁI XE, 30 NĂM CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỜNG DẠY LÁI XE#3586, 30 NĂM CHUYÊN NGHIỆP. *Chuyên dạy HS thật lớn tuổi, nhút nhát, có bằng không dám lái. *Luyện thi HS bị treo bằng, thi rớt nhiều lần (Bảo đảm 1 lần đậu). *Cấp 6 hours (Cerfiticate). *Dạy lái Freeway, parking paralell. *Dạy rất kỹ lưỡng, vững giỏi mới dẫn đi thi.

Thầy rất vui vẻ, tận tâm, trách nhiệm. *Đặc biệt không la mắng HS. *Dạy khắp vùng nơi xa, có đề thi viết mới. *HS được học thử 2 giờ miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy THIỆN NGUYÊN L/L: 714-248-1909, 714-614-6937 Cô Nhung: 657-282-1816

Orange,California
English