TRƯỜNG DẠY LÁI XE WESTMINSTER

TRƯỜNG DẠY LÁI XE WESTMINSTER

TRƯỜNG DẠY LÁI XE WESTMINSTER

 

TRƯỜNG DẠY LÁI XE#3586, 30 NĂM CHUYÊN NGHIỆP.

Chuyên dạy HS thật lớn tuổi, nhút nhát, có bằng không dám lái.

Luyện thi HS bị treo bằng, thi rớt nhiều lần (Bảo đảm 1 lần đậu). *Cấp 6 hours (Cerfiticate).

Dạy lái Freeway, parking paralell. *Dạy rất kỹ lưỡng, vững giỏi mới dẫn đi thi.

Thầy rất vui vẻ, tận tâm, trách nhiệm.

Đặc biệt không la mắng HS.

Dạy khắp vùng nơi xa, có đề thi viết mới.

HS được học thử 2 giờ miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thầy THIỆN NGUYÊN L/L: 714-248-1909, 714-614-6937

Cô Nhung: 657-282-1816

GỌI NGAY TRƯỜNG DẠY LÁI XE WESTMINSTER

Westminster,Orange,California
English