Văn Phòng BS vùng Garden Grove CẦN TUYỂN 1 Front Office and Medical Assistant

Văn Phòng BS vùng Garden Grove CẦN TUYỂN 1 Front Office and Medical Assistant

Văn Phòng BS vùng Garden Grove CẦN TUYỂN 1 Front Office and Medical Assistant thông thạo Việt, Anh, thạo computer, giỏi giao tiếp, chuyên môn.

Xin gởi Resume đến lykhuc@yahoo.com

Garden Grove,Orange,California
English