Văn Phòng Tài Chính cần tuyển Nhân viên Admin, nói được tiếng Anh và Việt.

Văn Phòng Tài Chính cần tuyển Nhân viên Admin, nói được tiếng Anh và Việt.

Văn Phòng Tài Chính cần tuyển Nhân viên Admin, nói được tiếng Anh và Việt. *Lương: $20-22/hr. Làm việc Mon-Friday, 9am-5pm tại Garden Grove 92840. Vui lòng gửi CV: luapham@tmaifinancial.com

Garden Grove,Orange,California
English