VIỆC LÀM CALI, TRẠM XĂNG ĐANG TUYỂN NGƯỜI LÀM CHO NHIỀU ĐỊA ĐIỂM

RAO-VAT-VIEC-LAM-NGUOI-VIET-JOBS
Trạm xăng của chúng tôi đang tuyển nhân viên cho tất cả các ca, chúng tôi cần một người nghiêm túc với công việc và đáng tin cậy, một người sẵn sàng làm việc bất kỳ ca nào, chúng tôi đang tuyển dụng cho tất cả các địa điểm sau Garden Grove, Huntington Beach và Placentia. Nếu bạn thực sự quan tâm, vui lòng gọi Trini @ 714-766-2102 để biết thêm thông tin.

Our gas station is hiring worker for all shift, we need someone who is serious about their job, dependable, willing to work any given shift, we are hiring for the Garden Grove, Huntington Beach and Placentia location. If you are seriously interested please call Trini @714-766-2102 for more information.

Garden Grove,Orange,California
English