VIỆC LÀM GIỮ TRẺ Ở TIỂU BANG WISCONSIN, BAO ĂN Ở LƯƠNG $2,500

RAO-VAT-VIEC-LAM-NGUOI-VIET-JOBS-4

Tiểu bang Wisconsin, cần người giữ bé trai 2 tuổi, phụ giúp việc nhà và nấu ăn. Nhà khang trang thoải mái, bao ăn ở, lương tháng $2,500. Vi: 714-482-5211.

Garden Grove,Orange,California
English