VIỆC LÀM NAIL Ở PARAMOUNT CITY, BAO LƯƠNG, TIỆM ĐÔNG KHÁCH

TUYỂN-THỢ-NAILS-GẤP-GẦN-BOLSA-LITTLE-SAIGON

Tiệm Nails ở Paramount City, Bolsa 20’ cần thợ tay chân nước Full or Part-time. Tiệm đông khách, bao lương $130, income $800 – $900/week, nhiều khách walk-in. L/L: 714-515-0602

Garden Grove,Orange,California
English