VIỆC NHÀ HÀNG, CẦN THỢ BẾP NAM KINH NGHIỆM, LƯƠNG VÀ TIP

VIEC-NHA-HANG-VIETNAMESE-RESTAURANT-JOBS-AT-LITTLE-SAIGON-1

NHÀ HÀNG CẦN THỢ Bếp NAM kinh nghiệm, nhanh nhẹ. Lương + Tips. Full-time, Part-time. Cần chạy bàn biết tiếng Anh. L/L: UYÊN 714-454-1188

Garden Grove,Orange,California
English