VIỆC NHÀ HÀNG CHO CHỢ TAM BIÊN 2, CẦN NAM CHẠY BÀN LẤY ORDER

NGUOI-VIET-RAO-VAT-VIEC-NHA-HANG

Nhà hàng Chợ Tam Biên 2 góc đường Brookhurst / Westminster cần người NAM chạy bàn, lấy order, làm phía trên. Ca Sáng.Nhà hàng Tam Biên Express góc đường Brookhurst / McFadden cần người phụ bếp, có kinh nghiệm. Nhanh Nhẹn. Xin gọi: Vinh 714-797-6689.

Garden Grove,Orange,California
English