VIỆC VĂN PHÒNG BÁC SĨ Ở WESTMINSTER, CẦN NỮ

VIỆC-LÀM-NAILS-Ở-LITTLE-SAIGON-1
Cần Nữ làm việc Văn Phòng Bác Sĩ ở Westminster. Cần biết dùng Computer và nói Anh/ Việt giỏi để trả lời điện thoại. Gởi Resume: see2020vision@yahoo.com
Garden Grove,Orange,California
English