VÙNG GARDEN GROVE. PHÒNG LỚN $700. Phòng tắm, lối đi riêng, cho độc thân có việc làm.

English