VƯỢNG, CHUYÊN DỌN DẸP

VƯỢNG, CHUYÊN DỌN DẸP

714-499-8525, 949-891-3297. – DỌN NHÀ, 1 Phòng. – P/Up, Delivery, ĐỔ RÁC. – Dọn dẹp sạch sẽ, cắt cây. – Landscape, Cleaning. – Sơn -Paint, Demolition, đập phá. – Maintenance, party rental, pressure washing. – CELL PHONE REPAIR iPhone, Android. (22 feet truck, liftgate 3,000 pounds ) e.t.c. Anh: VƯỢNG

Garden Grove,Orange,California
English