WESTMINSTER Beach/ Westminster CONDO. 1,500SQFT rộng rãi. 3BD/ 2.5Bath loft.

WESTMINSTER Beach/ Westminster CONDO. 1,500SQFT rộng rãi. 3BD/ 2.5Bath loft.

WESTMINSTER Beach/ Westminster CONDO. 1,500SQFT rộng rãi. 3BD/ 2.5Bath loft.

New floors, carpet Nhà Bếp với granite top, dishwasher, 2-car garage, laundry. $3,200/tháng +deposit, tiền nước không trả.

No Housing. Gerry: 714-767-9892 Dat: 714-657-8659

Westminster,Orange,California
English